Arbetsanalys läsåret 2018/2019 – Hur gick det egentligen?

Micke Kring
Micke Kring 664 visningar
13 minuters läsning

Då var det dags att knyta ihop läsåret 2018 / 2019 och titta tillbaka på vad jag lyckats eller inte lyckats åstadkomma under denna tid i min roll som it-pedagog på Årstaskolan. I mitt jobb, som mestadels består av produktion, behövs planerad tid till analys och reflektion. Och eftersom jag slavar efter mitt eget schema, så är den tiden nu kommen. 

Förra läsårets större projekt bestod av att bygga Kursportalen (onlineutbildning) med dess kurser, där en stor del av min professionella utveckling bestod i att lära mig Python för att kunna skapa kurser. Andra saker var även att dra igång Open Lab – frivilliga fysiska tillfällen för att exempelvis komma och workshoppa eller att få en hand att hålla i. Sedan byggde jag även skolans Makerspace och drog igång ett helpdesksystem för lite effektivare hantering av skolans ärenden. Och givetvis en hel del annat.

2018 / 2019

Årets veckor med antal timmar kategoriserat

Ovanstående bild (kan förstoras) visar antal timmar inom de olika kategorierna under hela läsåret. Jag planerar in allt i min kalender och sammanställer. För mig är det viktigt att kunna följa upp att jag lägger tiden på det jag vill göra, det min chef vill att jag ska göra och där det gör skillnad. Det är väldigt lätt hänt att tid för proaktiva projekt går till reaktiva saker. Det är ju alltid något som upplevs som akut för någon. Därför försöker jag vara stenhård i prioriteringen av mina arbetsuppgifter, där jag också samlar ihop och schemalägger liknande uppgifter för att vara så effektiv som möjligt. Det i sin tur skapar tid för de lite större projekten som är det som jag brinner för.

Kalender och Things ligger ständigt uppe på min sekundärskärm

Förändring av arbetsuppgifter

Sedan förra året så har vi nu äntligen en ny it-samordnare, som tar hand om tekniken. Det innebär att jag fått möjligheten att fokusera mer på den mjuka delen av it, utveckling och mindre på paddfixande. Det har också inneburit att jag varit tvungen att lära bort mig att vissa arbetsuppgifter inte längre är mina arbetsuppgifter, något som jag sysslat med i snart 20 år. Men så skönt det är. 🙂

Pedagogiska projekt

En ny kategori för i år, men något som jag alltid pysslat med, är Pedagogiska projekt. Men nu finns det alltså officiellt tid för detta, i och med att jag plockat bort alla it-tekniska uppgifter. I år har mer än en fjärdedel av tiden gått till dessa projekt. Här kommer en kort presentation av vad jag byggt, skapat och utvecklat.

Hearly – en ljudboksapp med böcker av elever

Hearly föddes ur ett önskemål från en av våra svensklärare, Anette, där eleverna i hennes klasser jobbade med att skriva ljudböcker. Just nu endast på App Store – men det kommer en Androidversion lite längre fram. Byggt i Swift och WordPress.

Hearly – App Store

MIKportalen – progression och arbetsmaterial inom MIK


MIKportalen är en sajt där vi samlat uppgifter och material för att arbeta med grundskoleelevers medie- och informationskunnighet. MIKportalen är uppbyggd efter läroplanens mål och progression kring informationssökning, källkritik, digitala verktyg och säker kommunikation. Alla dessa delar faller inom ramen för MIK. Byggt i WordPress.

Materialet är skapat av vår bibliotekarie Memme. Givetvis CC och fritt att använda.

mikportalen.se

Kodknäck – progression och exempelaktiviteter inom programmering


Kodknäck är en sajt där vi publicerar det pågående jobb vi gör med att skapa en progression för programmering inom grundskolan. Till progressionen kopplar vi lärarhandledning, aktivitetsexempel på hur du som lärare kan lära ut de begrepp och byggstenar inom programmering som är viktiga samt professionell utveckling. Byggt i WordPress.

Materialet är skapat av mig och Jonas Johansson och allt material är fritt att använda enligt CC.

kodknack.se

#sistabossen – att göra ett eget tv-spel


Sista Bossen är ett projekt, eller rättare sagt en rik uppgift över längre tid, som syftar att lära ut programmering i årskurs 4 genom att eleverna får skapa ett spel. Martin Fernström, som är läraren i detta fall, har tillsammans med lite hjälp av mig skapat projektet samtidigt som vi genomfört det i klasserna. Just nu så håller vi på att utvärdera och förbättra detta. Lärarhandledning kommer som vanligt att släppas till allmänheten.

Länk till detta finns inte än, men mer information kommer nästa år.

Mediaproduktion

Mediaproduktion – och framförallt video har ökat mycket det senaste året. Tack vare Makerspace och dess green screen har många fler fått upp ögonen för – och börjat testa att skapa video. Eftersom alla kan boka Makerspace enkelt via webbapp och stativ, ljus och allt finns framme, så blir tröskeln låg. Dessutom har jag byggt upp en produktionspark med 4K-kameror, möjlighet till livestreaming och annat under många år.

Redigerar korta presentationsklipp för skolans elevhälsa

Själv har jag skapat mer video under vårterminen än hela föra läsåret och jag har haft en hel del introduktionspass och workshops.

Makerspace

Något som jag är lite besviken över är att jag inte tagit tag i – och utvecklat vårt Makerspace mer. Det har tyvärr blivit nedprioriterad. Lokalen används dock, men mest för mediaproduktion.
Till nästa år ska jag försöka få igång lite mer maker-verksamhet där. Vi har ju redan massor av utrustning i form av 3D-skrivare, robotar, lödstationer, material med mera. Jag har kört några Open Lab där jag skapat tillsammans med personalen och nästa år ska jag utöka det.

Webb

Webben, som är en stor del i de pedagogiska arenorna för eleverna, men också för vår kommunikation och personalens professionella utveckling, består nu av 13 webbsajter samt 31 bloggar. Dessa driver jag, utvecklar och bygger på våra egna servrar. Möjligheter i att kunna bygga och lansera snabbt är oslagbart. Att driva, bygga och underhålla dessa webbar samt servrar ligger stadigt på runt 10% av min tid.

Fokus i år har legat på att fortsatt bygga vidare på hjälp till självhjälp, det vill säga att bygga ut support.arstaskolan.se med lathundar och guider som komplement till Kursportalen, med onlinekurser inom bland annat programmering. Kursportalen blev dessutom 2018 nominerad till, och en av finalisterna i Stockholms stads Digitaliseringspriset.

Digitaliseringspriset 2018

Pedagogisk administration

Pedagogisk administration ligger på samma nivåer trots fler arbetsuppgifter

Runt 20% av min tjänst går till olika typer av administration. Den pedagogiska delen av min administration, som består av bland annat betyg, omdömen, schema, undervisningsgrupper, skolplattform, elevdokumentation och annat har i år ökat rent uppgiftsmässigt i och med att jag även tagit på mig modersmålshanteringen. Modersmål är rent administrativt som att ha en extra skola, där vi har 33 små klasser. Det var på mitt initiativ eftersom det aldrig är bra att ha en massa överlappande funktioner spridda på olika personer. Så trots att jag ökat antalet arbetsuppgifter har arbetstiden minskat sedan förra året, även om det ligger rätt jämnt till.

Övrig administration

Övrig administration är lite utav en slasktratt där saker som lösenordsbyten för elever, analys av olika projekt och resultat, skapande av policydokument som it-strategier, övrigt strategitänkande och liknande hamnar.
Gällande strategier, planer och policydokument är det viktigt att prioritera arbetstid. Ingen bryr sig om den här typen av dokument och liknande, förutom de som skapat dem. Fokus måste ligga på genomförandet.

Möten och konferenser

Det här är en kategori som jag ständigt kämpar för att få ned. Och som jag lyckats i år! 🙂 Till skillnad från förra året (där jag också hade fått ned den här kategorin) så har jag minskat ordentligt. Den senaste terminen har jag snittat runt 2,8 timmar per vecka.
Mycket av nedgången handlar om effektivare möten och att jag väljer bort möten. Vill du läsa mer om hur jag ser på möten kan du läsa det här. 

Egen professionell utveckling och egna projekt

För att jobba med min professionella utveckling brukar jag skapa mig olika typer av projekt. Tidigare exempel har varit självbevattnande krukor som kan tweeta, sms:a och prata. Eller digitala ”välkommen – upptaget – ingen inne”-skärmar som styrs av kalendrar. Det behöver alltid vara någon form av produkt, då jag har svårt att bara lära mig för lärandets skull.

I år har jag inte lagt samma tid på min professionella utveckling, även om appen Hearly krävde en hel del lärande om bland annat Apples Swift och likande. Så jag har fått med mig en hel del nya kunskaper.

Rumsbokning med skärm

En vidareutveckling av ett tidigare projekt, där jag nu har en enkel webbapp som personalen enkelt kan boka lokaler med. Schema samt upptaget / ledigt kan visas upp på en skärm utanför det aktuella rummet. Körs på Raspberry Pi och innefattar Python, WordPress och lite HTML och sånt.

Här kan ni läsa mer om det

IoT start uppkopplade rum

Jag har precis dragit igång ett litet IoT (internet of things) – projekt med uppkopplade klassrum. Jag hoppas ha en prototyp uppe i Makerspace när det nya läsåret drar igång.

Läs mer här

Skapande av utbildningsmaterial samt fysisk utbildning

I år har jag tyvärr inte skapat några flera kurser till Kursportalen. Programmeringskurser för grundskolan har jag haft klart sedan två år tillbaka, så det har inte varit något större behov. Däremot har jag fokuserat på att skapa lathundar och guider till vår supportsajt, som jag skrev om tidigare.
De Open Lab som jag kört har varit av blandat intresse. Frågan är om det är värt det? Å andra sidan så är de helt frivilliga och de som kommer verkar uppskatta dessa workshops. Kanske skulle jag prova att utöka, men det är helt beroende av tid.

Jag kommer förmodligen att behöva tänka mer kring detta. Jag är fortfarande helt inne på att all utbildning för personal måste kunna göras online, asynkront. Hur du vill. När du vill.

Slutord

Givetvis är detta endast ett axplock av vad jag pysslat med och vi har även haft lite andra grejer rullandes under året, som utbyte och övergång till en ny it-leverens, införande av ny skolplattform, strukturering av kommunikationsvägar och innehåll, en hel del besök från runtom i världen, lite roliga andra besök, några föreläsningar externt (även om jag är extremt restrektiv med det) och häng varje dag med mina sköna kollegor.

I stort sätt är jag nöjd med min arbetsinsats och är jag tvungen att bedöma mig själv så ger jag mig ett A i år igen. 😉 Det handlar mycket om prioritering, planering, galen strukturering och att kunna göra saker ”good enough” fast med ribban riktigt högt lagd. I alla fall om jag ska klara av allt som jag vill kunna göra.

Trevlig semester på er alla!

Dela den här artikeln
Följ:
Fixar och trixar med tekniska lösningar och mycket mer. Ser till att användarna förstår systemen och att systemen förstår användarna. Har mina rötter i musiken och kombinerar konstnärlighet med teknik.