Digitaliserad skola – Låt oss prata klarspråk

Micke Kring
Micke Kring 2.1k visningar
3 minuters läsning
av Micke Kring

I inlägget ”Digitaliserad skola – Först måste vi prata dålig IT i klassrummet” så skrev jag om en av fyra delar av skolans digitalisering som jag kallar Hygien, det vill säga Infrastruktur och Resurser. Här tänkte jag lite kort presentera de fyra delarna med bildstöd. 

Bilden är tänkt att användas som diskussionsstöd när vi pratar om skolans digitalisering, för att veta att vi befinner oss på samma plan, menar samma saker och vad syftet är. Den är med andra ord inte heltäckande, men ger en fingervisning om hur jag ser på de olika delarna av digitaliseringen.

Hur många gånger har du sett liknande uttalanden som:
”Det är bara att se till att dra nytta av – och effektivisera verksamheten med hjälp av digitalisering!”
Givetvis sägs det inget om hur, eller vilka delar som ska digitaliseras samt vilka effekter man förväntar sig inom de olika delarna.
Med denna bild kan vi peka på – och fråga vederbörande (och oss själva) om vilken del den menar och hur den tänker sig att förändra med hjälp av digitalisering.

De fyra delarna är, enligt mig, Hygien, Administration, Pedagogik (som innehåller två underkategorier, Pedagogisk administration och Undervisning) samt Professionell utveckling.
Jag kommer inte att skriva något mer om dessa i detta inlägg, men ta en titt på bilden – och ladda ned och använd hur ni vill (CC 0) om ni vill det – och ställ er några frågor:

  • Vilken / vilka delar tror du är intressantast för alla olika yrkesgrupper som verkar inom skolan, från högst upp i politiken till längst ned på golvet?
  • Vilken kompetens för att avgöra huruvida system inom de olika delarna är bra, tror du behövs – och vilka innehar den redan nu? Är det dessa som är ansvariga för ”inköp” nu?
  • Alla delar bär till någon form av professionell utveckling (fortbildning). Allt görande tar tid. När ni inför något nytt, finns det alltid en beräkning på hur mycket tid som sparas i slutändan eller visar på vad som blir bättre?
  • Är alla dessa system nödvändiga och varför har vi dem?
  • Gällande administration (bägge delarna) – använder vi de data vi samlar in på ett sådant sätt att de rättfärdigar att vi samlar in den?
  • Gällande resurser (pengar och fortbildning) – i vilken del hamnar den största potten? Borde det inte vara i undervisningsdelen? Eller? Gör den det?

Om ni har fler frågeställningar eller synpunkter, tveka inte att höra av dig!

Dela den här artikeln
Följ:
Fixar och trixar med tekniska lösningar och mycket mer. Ser till att användarna förstår systemen och att systemen förstår användarna. Har mina rötter i musiken och kombinerar konstnärlighet med teknik.