Skolans digitalisering – Vad vill du att den ska göra för dig?

Micke Kring
Micke Kring 959 visningar
6 minuters läsning
från Unsplash

Jag sitter nu och jobbar med en form av kulturbyggande digitaliseringsskiss för skolan – guidelines för hur en organisation kan jobba med allt kring IT – från ledarskap till medarbetare och elev.

Givetvis så har vi styrdokument och en nationell digitaliseringsstrategi och det är ju bra. Men det handlar mest om lärandet (vilket inte är så litet). Det jag dock saknar är fortfarande en smula Minority Report-IT, visioner och mål att sträva emot.

Vad vill vi att IT ska göra för oss? Vilka problem kan IT lösa? Nu önskar jag era vilda tankar, idéer och önskemål. Både sånt som är möjligt idag och kanske inte. Jättekonkret, eftersom jag är lite dum. Bortse från hinder som GDPR och integritet och sånt. Spåna helt fritt. Vilka arbetsuppgifter skulle du kunna slippa, eller vad skulle IT kunna göra bättre?

Jag börjar (kanske inte så mycket Minority Report, men ändå):

 • Automatisk salsbokning av prov baserat på det rum som har bäst miljö den tiden gällande temperatur och luftkvalitet
 • Automatisk närvarohantering (ansikte, chip, rfid eller annat)
 • Automatisk schemaläggning
 • Automatisk realtidstranskribering av det som läraren säger i klassrummet, samtidigt översatt till olika språk till de som behöver det
 • Botar som lever på sociala medier och e-post som kan svara på vanligt förekommande frågor, som scannar av och hämtar info från olika kanaler
 • Allt trådlöst, från nät till projektorer till skrivare/kopiatorer på alla devices
 • Öppet (för alla) och centralt skapat video- och interaktivt lärmaterial med erkänt duktiga lärare som täcker alla ämnen
 • Öppna (för alla) och centralt skapade adaptiva läromedel – på olika språk
 • Automatisk tillgängligt material i form av översättningar och uppläsning av allt textmaterial, som veckobrev och lärplattformar
 • Automatisk inspelning / streaming och dokumentering av alla lektioner i realtid, så elever som är hemma (eller inte) kan följa eller ta del av efteråt, givetvis med översättningar och liknande
 • Automatiska möjligheter till analys av – och sammanställning av de data vi samlar i skolan
 • Kopplingar mellan frånvarosystem och enheter som berörs, exempelvis skolmåltid
 • Individuella notiser som är relevant för exempelvis undervisande lärare; elevers närvaro, arbetsmiljö i klassrummet inför kommande lektion (temp mm), om utrustning fungerar i lokalen inför kommande lektion
 • Digitala assistenter…

… äh, kom igen nu. Vad vill du slippa göra, som du tror IT kan fixa? Som kan hjälpa kollega, som vårdnadshavare som elev. Ge mig lite tips! Skriv en kommentar här eller på sociala medier.

Stort tack för hjälp till inspiration!

EDIT: 15 maj 19.44 – Input från er läsare

 • Bättre kommunikationskanal mellan elever, vårdnadshavare och skola.
 • Formulär för att samla in en mängd information, i stället för alla blanketter…
 • Samla in och analysera data. Ex resultat genom åren, på ett ställe.
 • Ett inventeringssystem över material på skolan?
 • Pushnotiser med ex tid, plats och material.
 • Inte så mycket vision, men en fundering. Jag har funderat på att köpa NFC-chip och en läsare till mina elever, så de bara går förbi läsaren och scannar. Kostar en del, så det är bara en dröm, men eleven scannar två gånger. När den kommer och när den går. All närvarohantering körs via ett API till den webtjänst som håller reda på närvaro. I min drömvärld, så hjälper det elever komma i tid till lektioner, samt blir ett administrativt problem mindre. På vissa skolor har eleverna redan taggar för att komma in i skolan. Då borde det ju gå att lösa, eller blir det ett GDPR-problem? Lösning för närvaro finns ju redan på plats och är GDPR-säkrad.
 • Den här är inte så high tech, men jag tycker att man verkligen borde utnyttja möjligheterna till distansutbildning redan i grundskolan. Tänk för alla som har svårt att klara av en klassrumsmiljö (pga npf, social fobi, fysisk sjukdom), att bara kunna fokusera på skolarbetet! Det skulle lösa en stor del av problemet med hemmasittare tex. Det skulle gå att lägga upp det precis som i många vuxenutbildningar på distans, tänker jag.
 • Smidig transkribering av meddelanden till hemmen som vi talar in, skulle spara mycket skrivtid. Överlag är omfattande dokumentationskrav ett incitament för olika diktafontjänster som är bra på svenska.
 • Hjälp med är analys av data. I skolans värld samlas in oceaner av data redan idag (och mer lär det bli), men man är på nästan alla nivåer katastrofalt dåliga på att analysera datan, identifiera grundproblemen och sedan sätta in relevanta åtgärder (som i sin tur behöver utvärderas genom insamling av relevant data). Så analys, problemidentifiering (orsaken kan vara något helt annat än där symptomen syns) och förslag på relevanta åtgärder är således mitt förslag.
Dela den här artikeln
Följ:
Fixar och trixar med tekniska lösningar och mycket mer. Ser till att användarna förstår systemen och att systemen förstår användarna. Har mina rötter i musiken och kombinerar konstnärlighet med teknik.