Nationell digitaliseringsstrategi för skolväsendet – 4 saker jag önskar

Micke Kring
Micke Kring 883 visningar
8 minuters läsning

I fredags satt jag med i en referensgrupp på SKR (Statens Kommuner och Regioner) och workshoppade kring #skolDigiGuide – ett stödmaterial för huvudmän, ledningsgrupper, rektorer och liknande beslutfattare. Stödmaterialet är kopplat till #skolDigiPlan, som är den nationella handlingsplanen för att uppnå det som står i den nationella digitaliseringsstrategin för skolväsendet.
Mitt personliga mål med att medverka var att få trycka lite extra på några punkter som jag ser som avgörande för digitaliseringen i skolan – och dessa punkter tänkte jag presentera här.

Förutom att det var riktigt trevligt att träffa övriga inbjudna deltagare och representanter från SKR, så blev det en mycket givande dag för mig. En heldag med reflektion, diskussion och samtal samt en del lösa trådar i mitt huvud, som knöts ihop. Så först och främst skulle jag vilja säga tack för att jag fick medverka.

Efter att ha gått igenom materialet som skickats ut i förväg, så hade jag några saker som jag ville pusha lite extra för när jag var på plats. Några saker som jag personligen ser som avgörande gällande beslutsfattande för hur vi lyckas med digitalisering inom skolan. Därför tänkte jag presentera dessa här, lite kortfattat. Det skulle dessutom vara väldigt intressant att höra vad ni anser vara av vikt för att lyckas med skolans digitalisering.

1. Digitalisering är en del av skolan – inget på sidan av – och går inte att välja bort

Det är lätt att få uppfattningen av att digitalisering i skolan är ett analogt-till-digitalt administrativt verktyg, både för personal och elever. Det ska skrivas, mejlas, internettas lite och dokumenteras. Sånt som det faktiskt går att göra utan digitalisering (ja, minus internettandet då förstås i viss mån). En uppfattning om att digitalisering är någonting på sidan av som man kan koppla på, som dessutom på något sätt automatiskt ska leda till att elever får en högre måluppfyllelse (läs betyg).

Det är viktigt att känna till att digitalisering redan är hårt integrerat i skolan i form av bland annat syfte och centralt innehåll, det ämnesinnehåll som eleven ska få möta i undervisningen, i så gott som alla ämnen.

Digitalisering är alltså inte bara ett verktyg, utan en del av ämnesinnehållet. Och eftersom eleverna ska få möta allt centralt innehåll går det inte att välja bort digitalisering (även om olika delar av det centrala innehållet kan få olika mycket utrymme i undervisningen).

Det som är avgörande är alltså att alla måste förstå att it i skolan INTE är samma sak som kontors-it och heller inte kan upphandlas och behandlas på det sättet.

2. Beslutfattares kompetens – Skolans styrdokument och processer framför digital kompetens

Som en fortsättning på föregående punkt, så skulle jag vilja tillägga/förtydliga gällande kompetens hos beslutsfattare att det inte bara handlar om digital kompetens. Det viktigaste är att alla som sitter som beslutsfattare framförallt besitter djup kompetens inom skolans aktuella styrdokument, som läroplan och skollag, än digital kompetens (vilken också är viktig).

Vi måste ju först veta vad det är vi vill lösa med hjälp av digitalisering innan vi tittar på verktygen. Och eftersom elevernas lärande är kärnan i vårt uppdrag måste vi utgå från vad eleverna ska lära sig, vilket redan finns beskrivet i skolans styrdokument som exempelvis centralt innehåll och dess kommentarmaterial.

Vi kan inte upphandla verktyg och hoppas att de fungerar. Några exempel på vad eleverna ska få göra och jobba med digitalt i skolan är; skapa och redigera bilder, film och ljud och musik, skriva text (vanlig och interarktiv), presentera, dokumentera, kommunicera i olika medier, programmera, söka information och värdera källor, förstå digitaliserings påverkan på samhället, juridik och etik, 3d-skisser, digital slöjd och mycket mycket mer.
Vilken digital enhet eller verktyg är bäst lämpad för detta, för de olika åldrarna?

Utgå från elevens lärande först. Bygg sedan it kring det. Vad ska elever och personal göra? Vad behöver de för verktyg?

3. Effektivisering – Inventering, utvärdering och uppföljning

Att digitalisering ska användas för att effektivisera verksamheten och förenkla administration är en stor och viktig punkt. Dock finns dock några brasklappar.
För att få säga att något ska effektiviseras eller förenklas så måste det mätas före och efter samt kunna påvisas. Om exempelvis ett nytt frånvarohanteringssystem ska införas, måste alla processer först mätas i exempelvis hur lång tid saker och ting tar. Det nya system som ersätter det gamla måste då vara mer snabbarbetat på totalen, med utgångspunkt i de processer som rör flest – i detta fall för lärarna.

Därför är det också viktigt att alla beslutsfattare har stor kännedom om de processer som pågår i skolan – och exempelvis i ett klassrum. Hur lång tid tar frånvaroregistrering? ”Bara” 2 minuter? Det blir runt 40 timmars missad garanterad undervisningstid i matematik under en elevs skolgång.

Mät före – följ upp – utvärdera. Har det blivit mer effektivt? Har det förenklat administrationen? För vem? The needs of the many…

4. Konkretisera alla delar av digitalisering med tydligt ansvar och ansvariga

Att använda uttryck som ”digitalisering ska användas i syfte att förbättra utbildningen och effektivisera verksamheten” eller liknande, utan att koppla det till konkreta åtgärder eller aktiviteter, ser bra ut i en plan eller strategi. Dock betyder det ingenting när det ska förankras lokalt. Här är det intressanta vad som ska göras, hur och varför. Konkret. Fyll fluffet med innehåll.

Gå ned på nördnivå och identifiera alla delar av digitalisering. Exempelvis har jag hittills identifierat runt 130 delar av digitalisering hos oss lokalt på Årstaskolan.

På det här sättet blir det överskådligt vilka aktiviteter som behöver utföras, vilka som ska utföra dessa, vilken typ av kompetens som behövs och prioritering av aktiviteter och områden. Och prio är alltid elevens lärande och undervisning.
Se dessutom till att alla delar har en ansvarig. Om ”nån” eller ingen är ansvarig så är det heller inte viktigt.

Underbar utsikt från rummet Mallorca på SKR

Avslutningsvis…

…så var det en bra dag på SKR. Jag tycker dessutom att strategin i sig är bra. Men det är en lååång väg kvar att gå innan sveriges alla skolor och kommuner är i mål.

Dela den här artikeln
Följ:
Fixar och trixar med tekniska lösningar och mycket mer. Ser till att användarna förstår systemen och att systemen förstår användarna. Har mina rötter i musiken och kombinerar konstnärlighet med teknik.