Utför & Gör – Tänktankens organisationsmanifest – Del 4

Micke Kring
Micke Kring 1.1k visningar
6 minuters läsning
från Unsplash

Tankar, idéer och samtal i all ära, men det är i görandet och utförandet som krutet ska läggas. Fokus ska ligga på att allt går att realisera och sedan hårt arbete för att förverkliga det. Vem ska annars göra något? Ingen annan än du, jag och vi har ansvaret. Om vi nyttjar varandras olika kompetenser kommer vi långt och kan ta oss an allt från smått till stort.

Arbete

Inom Tänktanken så driver olika former av vi, utvecklar, skapar, förvaltar och tänker fram saker som webbtjänster i form av Bibblis och Kunskapshubben, appar som Livsviktig Poesi, podcasts som Värmeradio och Tänktanken, talkshows, events som FETT13 och HOPP14, olika romanprojekt med lärarhandledningar, andra pedagogiska projekt med lärarhandledningar som London Tour Guide och talasomTED, träningsverktyg för lärare som Looper, pedagogiska modeller och mycket annat som i många fall används av skolor och skolmänniskor inte bara internt på skolan, utan även långt ut i vårt avlånga land och ibland även längre än så.

Allt arbete dokumenteras i största möjliga mån och delas fritt för alla att använda. Gällande tekniska lösningar använder vi i största möjliga mån open source och plattformsoberoende tjänster för att så många som möjligt ska kunna återskapa och bygga liknande lösningar.

Lön

Det vi får tillbaka är en massa energi, tips och nya idéer, professionsutveckling, en liten smäll här och där och förbättringar av det vi gör – och dessutom möjligheter att få medverka i olika sammanhang som vi inte hade fått möjlighet till annars. Och påverka. Både i stort och smått.

Våra elever har exempelvis blivit inbjudna att föreläsa två år i rad på BETT i London, om deras arbete med delar av det jag rabblade upp tidigare. Våra elever har också blivit inbjudna och föreläst på flertalet mässor i Sverige samt medverkat med deras arbeten på olika arenor. Vi har också genom vårt arbete skapat ett digitalt ekosystem för eleverna med e-bibliotek, filmtjänst, bloggar, sajter, podcasts, appar och annat där deras arbeten sprids långt utanför klassrummet.

Genom våra talkshows och podcasts får vi även möjlighet att få vara nyfikna på mångt fler människor än de som verkar på vår arbetsplats. Detta har vi också fått genom de events som vi anordnat själva.

Att skapa, vara kreativ och genomföra ger en massa nya idéer tillbaka. Genom ett lekfullt och prestigelöst  förhållningssätt och vilja att samarbeta vågar vi också ta större risker och experimentera med våra idéer och tankar innan vi kokar ned det till något användbart.

Manifestet – Utför & Gör

  • Tänk aldrig ”tänk om…” – Gör i stället
  • Är du med så gör du
  • Alltid tydligt ansvar
  • Klarar du inte av – Fråga en vän
  • Tänktank – med syfte att realisera
  • Allt går att göra – Begränsa dig inte
  • There is no spoon – finns det en tredje väg
  • Samarbete – samverkan

Tänk aldrig ”tänk om…” – Gör i stället

Hur många gånger har du hört ”tänk om vi bara hade…” eller liknande? Du kanske har sagt det själv? Vänd på tanken och utgå från att det faktiskt är möjligt att göra något åt saker och ting och att vi faktiskt är ansvariga för att se till att det händer. Vem skulle annars göra det?

Är du med så gör du

Om du vill medverka i ett projekt eller liknande så bär du även ansvaret för att genomföra och driva det. Det går inte att bara vara med och tycka för tyckandets skull. Det du har tagit på dig, ansvarar du för.

Alltid tydligt ansvar

Alla operativa projekt måste ha tydliga ansvariga för alla delar av projektet. Den del du ansvarar för utför du alltid utifrån det bästa du förmår. Mikroförvaltning undviks.

Klarar du inte av – fråga en vän

Om du känner att du inte klarar av en uppgift – fråga om hjälp eller delegera. Det är viktigt att alla länkar i kedjan är starka, så signalera i tid om något känns fel. Det är alltid okej att inte mäkta med saker.

Tänktank – med syfte att realisera

Alla idéer och tankar ska utgå från att allt kan realiseras, även om det ligger långt in i framtiden. Det ska finnas ett framåtsyftande fokus och ett driv.

Allt går att göra – Begränsa dig inte

Fastna inte på startlinjen i att ”det finns nog inga pengar så det är ingen idé” eller liknande tankar. Idéer är gratis och utgå från att allt är möjligt. Begränsa dig alltså inte baserat på förutsättningar som inte ens existerar.

There is no spoon – finns det en tredje väg?

Ibland fastnar vi i gamla upptrampade hjulspår. Om vi stöter på problem, försök att hitta helt nya vägar. Det som initialt visade sig vara ett problem kanske inte längre behöver en lösning.

Samarbete – samverkan

Utgå från att alltid hitta folk att samarbeta eller samverka med. Internt eller extern. Samarbete är nyckeln till mycket gott och för oss närmare varandra, då det baseras på tillit.

Hela serien – Tänktankens manifest

Del 1 – Möten
Del 2 – Organisation
Del 3 – Kommunikation
Del 4 – Utför & Gör
Del 5 – Syfte

Dela den här artikeln
Följ:
Fixar och trixar med tekniska lösningar och mycket mer. Ser till att användarna förstår systemen och att systemen förstår användarna. Har mina rötter i musiken och kombinerar konstnärlighet med teknik.