#talasomTED börjar få spridning

Sjukt kul att #talasomTED har lyckats sprida sig till en växande skara skolor runtom i riket. Att få med sig förmågan ut i livet att kunna stå inför människor och…