Etikett: skolplattform

App-projekt | Administrativ app till personal på skolan

Det är dags för mig att inse att även detta lilla app-projekt

Micke Kring Micke Kring