Etikett: personal

App-projekt | Administrativ app till personal på skolan

Det är dags för mig att inse att även detta lilla app-projekt…

Micke Kring Micke Kring

Intervju om innovativa arbetsplatser

Hur uppstår innovation? Hur blev Årstaskolan innovativa? Årstaskolan är med i en…

Micke Kring Micke Kring