Intervju om innovativa arbetsplatser

Hur uppstår innovation? Hur blev Årstaskolan innovativa? Årstaskolan är med i en undersökning som Vinnova gör om innovativa arbetsplatser. I korthet innebär detta projekt att vi bl a får besöka…

Tänk inte om! Gör istället!

När jag träffar andra skolmänniskor, antingen i köttet eller digitalt, för att diskutera IKT i skolan, brukar en del uttrycka en viss nedslående känsla av att… …“vi-skulle-aldrig-kunna-göra-det-ni-gör” av olika anledningar.…