AI och ML for kids – del 1 | Skapa och koda ett ansiktsfilter som på TikTok med Scratch

Micke Kring
Micke Kring 223 visningar
2 minuters läsning

I den här korta serien tänkte jag ge dig som lärare i grundskolan några lektionsidéer kring praktiskt undervisning i AI – och just i detta fall delområdet ML, Machine Learning eller maskininlärning på svenska. De flesta barn och vuxna använder redan idag tjänster som bygger på ML, som exempelvis Siri, Alexa eller Google Assistant. Eller som i detta fallet, olika filter i sociala medier. Vi gör detta inom ramen för ämnena teknik och matematik.

I kommentarmaterialet för ämnet teknik i grundskolan kan vi läsa att ”Ett övergripande syfte med undervisningen i ämnet är att eleverna ska utveckla intresse för och kunskaper om tekniken som omger oss.” och att ”Teknikämnet i grundskolan vill göra tekniken som omger oss synlig och begriplig.”. Programmering ingår i bägge ämnenas centrala innehåll och här kan vi introducera och experimentera lite med ML genom något som är elevnära.

Film

Scratch

I detta exemplet använder jag en version av Scratch från Machine Learning for Kids som du hittar på scratch.machinelearningforkids.co.uk. Det är samma version som länken innan, men denna innehåller några extra tillägg för just maskininlärning, som ”Face detection”.

Om du inte har jobbat med Scratch tidigare, så rekommenderar jag dig att lära dig det nu. Det är gratis och open source från MIT. Du hittar det på scratch.mit.edu

Ladda ned mitt exempel

Om du vill ha något att utgå från, kan du ladda ned mitt exempel från filmen och leka med det.

Ladda ned scratchfilen ML_Ansiktsfilter.sb3

Sammanfattning av kod

Vi kör loopar, där vi låter den förtränade modellen i Face detection ständigt hitta x- och y-koordinaterna till vårt vänstra och högra öga. Därefter skapar vi två sprajtar och ritar  ögon samt kopplar koordinaterna från Face detection till rörelse i våra ögonsprajtar.

Frågor?

Om du har någon fråga, så är det som vanligt bara att ställa den 🙂

Dela den här artikeln
Följ:
Fixar och trixar med tekniska lösningar och mycket mer. Ser till att användarna förstår systemen och att systemen förstår användarna. Har mina rötter i musiken och kombinerar konstnärlighet med teknik.