Intervju om innovativa arbetsplatser

Intervju om innovativa arbetsplatser

Hur uppstår innovation? Hur blev Årstaskolan innovativa?

Årstaskolan är med i en undersökning som Vinnova gör om innovativa arbetsplatser. I korthet innebär detta projekt att vi bl a får besöka innovativa arbetsplatser och de besöker oss.

Djuplodande intervjuer görs vid dessa tillfällen och i torsdag hade vi besök av vårdbolaget TioHundra från Norrtälje. I en av dessa sessioner blev jag och Martin Fernström [@martinfernstrom] intervjuade om hur vi ser på hur detta har gått till hos oss och varför.

Inte helt enkla frågor att svara på, men ack så intressant att få tänka till kring. Huruvida vi är innovativa eller inte tänker jag inte gå in på (och det får stå för de som utnämnt oss), men nog måste jag säga att vi gjort en och annan grej som andra skolor inte gjort/gör.

Jag tror någonstans att innovation kräver ett öppet, kreativt, förlåtande, stöttande, kommunikativt, kollaborativt och förstående klimat med ett stort förtroende från ledning för att ta fart. Om man dessutom kryddar detta med snabba beslutsvägar kommer det att hända saker.
Idéer må komma från individer och en individ kan gå långt, men kollaboration är ett måste för att dessa ska kunna rota sig och utvecklas.
Att få lära sig och låta sig inspireras av sina kollegor och att få lära ut och inspirera tillbaka är en bidragande faktor för utveckling. Dessutom är det förbannat roligt!

Jag vill återigen passa på att höja mina kollegor på Årstaskolan och tacka dem för allt som jag lär mig. Varje dag.

PS. Det jag skrivit här ovan bör ju rimligtvis vara en självklarhet i varje klassrum och kunna appliceras på våra kära elever.

Vad tyckte du om detta?

Skrivet av
Micke Kring
Diskutera detta