Arbetsanalys läsåret 20/21 – Det ser inte bra ut

Micke Kring
Micke Kring 370 visningar
8 minuters läsning

Ännu ett år har gått. Ännu ett rätt annorlunda år. Och även om inte Corona hade slagit till så pekar det åt fel håll. Administration håller på att äta upp min tid och det märks på avsaknad av utveckling och arbetet med mitt uppdrag som it-pedagog. Jag är lite till vägs ände gällande att kunna effektivisera mig själv mer och samtidigt hålla utveckling och pedagogiskt arbete och pedagogiska projekt igång. Det kan jag helt enkelt inte. Frågan är om min kompetens verkligen nyttjas där den gör skillnad.

Det här året är nog även det första året där jag lagt ned fler pedagogiska projekt och sajter än jag skapat nya – och fler projekt ska läggas ned, som exempelvis Kursportalen. En del av dessa projekt kommer jag dock fortsätta att driva privat, då det jag tycker är kul är just lärande och skapande med digitala verktyg.
Så hur har då året sätt ut? Vi tar en liten titt.

Arbetad tid under året

Jag klockade in på lite drygt 19,75 timmar för mycket arbetad tid. Nedan kan du se vilka arbetsuppgifter jag har. Dock tillkommer ett gäng administrativa uppgifter som jag har fått täcka upp detta år.

Administration på bekostnad av Pedagogiska projekt och pedagogiskt arbete

Den största skillnaden i vad jag lagt tid på de senaste åren, är att administrationen går uppåt. Jag har effektiviserat och tagit fler uppgifter och ändå lyckats hålla det på en rimlig nivå runt 25% av min arbetstid. Förrförra året fick jag även jobbet att ansvara för och schemalägga samt administrera skolans 43 modersmål, vilket är som att köra ytterligare en skola på sidan om rent administrativt, bara med färre elever. Där underskattade jag mängden tid och det kan ni se i diagrammet ovan.
Tyvärr har vi också haft några sjukskrivningar på den administrativa delen, där jag också har tagit deras arbetsuppgifter.

För att hinna de tidigare administrativa uppgifterna samt de nya, var något tvunget att ge med sig. Och tyvärr är det ju så med den här typen av uppgifter att de är väldigt lätta att mäta, obligatoriska och det syns direkt om du inte gjort dem. Administration är ju mest checklistor som ska bockas av och jag skulle nog även säga att en stor del av skoladministration sällan kommer eleven till gagn heller.
Pedaogiskt arbete, pedagogiska projekt, utveckling och liknande arbetsuppgifter, som jag anser vara kärnan av mitt uppdrag, är inte lika enkla att mäta och är dessutom inte obligatoriska.

Ju närmre eleven jag kommer, desto mindre värdefullt är det, eftersom det inte går att mäta lika lätt.

Här finns utrymme för att hitta nya processer att följa upp och utvärdera. Men det kräver också tid. Vilket jag inte har. 🙂

Men pedagogiskt arbete har ju gått upp det senaste året? Är inte det bra?

Jo, självklart är det bra, men mycket av den tiden har gått till coronaförberedelser och arbetet kring fjärrundervisning. Så siffrorna ger inte hela sanningen. 14,7% är fortfarande ett rätt bra fall från 33%, som jag hade arbetat mig upp till.

Hur har det gått med övriga arbetsuppgifter?

Support har gått spikrakt nedåt till rekordlåga nivåer, men det har nog en hel del att göra med att jag tog tag i det ordentligt när corona slog till VT20, vilket syns ovan vid toppen på VT20. En massa material gjordes i form av lathundar och videomanualer.

Något som också har gått uppåt är både mediaproduktion och webb, vilket går lite hand i hand. Större möten, fortbildning, avslutningar och liknande har skapat en mycket större efterfrågan på framförallt video. Jag har labbat en hel del med digitala mötesupplägg och gjorde om mitt kontor till videostudio, där jag målade en halv vägg med green screen-färg.


I videon ovan ser du mitt kontor med tillhörande videostudio, där vi kört mååånga möten och annat under året.

När det gäller webb, så har vi ett heltäckande ekosystem gällande egna sajter för kommunikation, video, böcker och annat. Det var också väldigt tacksamt när Schrems II slog till, där vi kunde fortsätta jobba som vi tidigare gjort, då vi endast lagrar data i Sverige.

Möten och besök är något som givetvis har gått nedåt och hade jag inte behövt varit med och digitalt kört en massa möten, så hade nog dessa siffror varit nere på ett par procent. Jämför det med HT17, där det ligger uppe på runt 27%.

Egen utveckling och egna projekt

Ännu en sak som har fått stryka på foten är min egen professionella utveckling. Den har under de tre senaste terminerna varit obefintlig, vilket känns trist. Mitt mål har varit att åtminstone hålla den runt 10%, då det är den typen av utveckling hos mig, som jag kan överföra till verksamheten.
Den mesta av min professionella utveckling har därmed gjorts på min fritid och mitt fokus är fortfarande på att fortsätta utveckla mitt kodande och att bygga bra och värdelösa små tjänster och projekt.

Fokusområden 20/21

Det som jag lagt fokus på detta läsår är

  • Digital baskompetens för elever, med uppstartspass och kontinuerlig utveckling
  • Hålla huvudet över vattenytan
  • Nedläggning av bloggplattform, för att senare återuppstå igen
  • Insamling, fix, analys, omstrukturering, uppföljning och generellt omtag gällande elevers it-hygien
  • Digitala möten
  • Coronasäkra digital kommunikation och undervisning
  • Lärporten – en ämnesportal för lärare, där de kan skapa och förfina undervisningsmaterial
  • Analys och uppföljning av Skolplattformen utifrån personal
  • Större utbyte av webbservrar
  • Avslutningsfilmer

Avslutningsvis då, har något varit bra?

Jomen visst! Så är det ju alltid. Det är en fin arbetsplats jag jobbar på med härliga kollegor. Det får aldrig underskattas. Och jag vet att det är fler än jag hos oss, som suttit fast detta läsår med att vilja så mycket mer, men inte ha tid. Kanske är det så att jag varit lite tröttare i år? Kanske satte sig VT20 hårdare än jag trott med en tuff period av dubbeljobb med både skolan och ideellt jobb med Skolahemma, där det blev en del 70-timmarsveckor? Många kanske och en annorlunda period i mitt liv.

Nu är det dock dags att boxa ned detta läsår och gå vidare. Om två veckor tänkte jag gå på semester och ladda batterierna. Det hoppas jag du gör också! Så till dess, en glad sommar på dig! Och mig! 🙂

Statistik nedbrutet i terminer, de senaste fyra åren

Dela den här artikeln
Följ:
Fixar och trixar med tekniska lösningar och mycket mer. Ser till att användarna förstår systemen och att systemen förstår användarna. Har mina rötter i musiken och kombinerar konstnärlighet med teknik.